ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας σε Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και το Δ.Π.Μ.Σ.-Διδακτική

Read More