ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – 60 προσλήψεις σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας αλλά και του κοινωνικού ρόλου του, κατόπιν άριστης συνεργασίας με την τοπική υπηρεσία της ΔΥΠΑ Καβάλας, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη 60 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω του προγράμματος στήριξης μακροχρονίως ανέργων 55-67 ετών, η διάρκεια του οποίου προσδιορίζεται σε ένα (1) συν ένα (1) έτος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛ/ΝΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ10
ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ2
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ5
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ / ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ30
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ/ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ2
ΓΑΖΩΤΡΙΑ1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ2
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ3
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ3
ΕΡΓΑΤΗΣ1
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ