ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά από 9 μηνών έως 3 ετών.

Τμήμα Α: 9 μηνών- 1,5 ετών

Τμήμα Β: 1,5-3 ετών

Τμήμα Γ: 3-4 ετών

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική στον χώρο της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, καθώς τα παιδιά γνωρίζουν τη μουσική μέσα από την κίνηση και κατανοούν μουσικές έννοιες με τη βοήθεια αυτής.

Επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Ωδείου στο 2510 222119 για περισσότερες πληροφορίες!!!