ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΑΣΟΣ – Πολλαπλές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο από την Αντιπεριφέρεια

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την ενίσχυση των υποδομών στην νήσο Θάσο, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με την συνεργασία και συνδρομή του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κου Αλέξη Πολίτη, πραγματοποιούνε πολλαπλές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Ειδικότερα και ενόψει και της τουριστικής περιόδου, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τα υπό εξέλιξη έργα στη Νήσο Θάσο:

  • Έχει ολοκληρωθεί το βασικό συμβατικό αντικείμενο του έργου: «Αποκατάσταση – Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Καβάλας στη Νήσο Θάσο» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και νέες διαγραμμίσεις σε μεγάλα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, συνολικής έκτασης 55.000,00 τ.μ. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκαν, συνολικά περί τα 9,5 χλμ. οδικού δικτύου του νησιού, ήτοι του 1/10 περίπου του συνολικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας. Η χρηματοδότηση του έργου θα ενισχυθεί για να καλύψει επιπλέον ανάγκες του οδικού δικτύου της Θάσου μετά την καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο.
  • Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η κατασκευή του έργου : «Οδικοί κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» προϋπολογισμού 700.000,00€. Έχει ολοκληρωθεί ο βασικός κυκλικός κόμβος στην Σκάλα Ποταμιάς, η μετατόπιση των στύλων φωτισμού, η δημιουργία κρασπέδων και η ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η διαμόρφωση των πεζοδρομίων για την ασφαλή κυκλοφορία των κατοίκων και των επισκεπτών, με στόχο να ολοκληρωθούν πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.
  • Έχει ολοκληρωθεί το έργο: «Αποκατάσταση βαθών αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Ραχωνίου Νήσου Θάσου» προϋπολογισμού 55.000,00€. Με το συγκεκριμένο έργο συντήρησης αποκαταστάθηκαν τα λειτουργικά βάθη του αλιευτικού καταφυγίου Ραχωνίου διευκολύνοντας την ασφαλή κίνηση των σκαφών και τον ελλιμενισμό τους στις θέσεις πρόσδεσης.
  • Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Αποκαταστάσεις υφιστάμενων υποδομών ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών οδικού δικτύου Νομού Καβάλας» προϋπολογισμού 114.000,00€ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στη Νήσο Θάσο και έχουν αντικατασταθεί οι κεντρικοί πίνακες ηλεκτροφωτισμού (πίλαρ) στην Καλλιράχη και τον Ποτό. Οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Θάσου και η προστασία των οδηγών, των κατοίκων και των πεζών της περιοχής.

Οι σημαντικές παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε.Καβάλας θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με αντίστοιχες εργολαβίες για την συντήρηση του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου καθώς και με έργα υποδομής με στόχο την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών του Νομού μας.