ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – Μέγιστης σημασίας η προσφορά των σχολικών τροχονόμων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας εκφράζει με το παρόν την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση της προς τα δίκαια αιτήματα του Σωματείου σχολικών τροχονόμων Νομού Καβάλας , την αναγνώριση των οποίων ευλόγως θεωρούμε ότι διεκδικεί δικαστικώς . Το κοινωνικό έργο και η προσφορά των σχολικών τροχονόμων στη σχολική κοινότητα είναι μεγίστης σημασίας , επιτελείται κάτω από αντίξοες συνθήκες και χρήζει επομένως άμεσης και επιτακτικής ανάγκης θεσμοθέτησης και κατοχύρωσης όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας .