Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου στο φρούριο

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και η Προϊστάμενη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, Σταυρούλα Δαδάκη, επιθεώρησαν το πρωί της Παρασκευής τις εργασίες που εκτελούνται στο Φρούριο Καβάλας.

Πρόκειται για τα έργα της εξασφάλισης προσβασιμότητας Α.με.Α. στο χώρο του Φρουρίου Καβάλας και της αισθητικής αναβάθμισης και της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του υπαίθριου θεάτρου στο φρούριο Καβάλας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμική Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμος Καβάλας.