ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεκτείνεται ο ανατολικός πλευρικός σταθμός διοδίων Αγίου Ανδρέα

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών στον κλάδο εισόδου στην Εγνατία Οδό προς Καβάλα, για την εκτέλεση εργασιών επέκτασης του ανατολικού πλευρικού σταθμού διοδίων του Α/Κ Αγίου Ανδρέα, προκειμένου αυξηθούν οι διάδρομοι κυκλοφορίας από δύο σε τρεις, για διάστημα δύο μηνών, αρχής γενομένης από 08-05-2023 μέχρι και την 07-07-2023, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Οι εργασίες επέκτασης θα εκτελεσθούν όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, και θα διεξαχθεί επί του σταθμού διοδίων, με αποκλεισμό της υφιστάμενης δεξιάς (διευρυμένης) λωρίδας κυκλοφορίας ενώ η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας κατά τη φορά των οχημάτων, πλάτους 3,50 μέτρων.