Την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τα προεκλογικά περίπτερα στην πλατεία

Σε έκτακτη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει «δια περιφοράς» με αποστολή e-mail στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη, θα αποφασίσει για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης ώστε τα κόμματα που συμμετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 να προετοιμάσουν τον χώρο των εκλογικών τους περιπτέρων».