ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελέτη για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο Παληό

Παρουσιάστηκε η δεύτερη και τελευταία φάση της Μελέτης παρεμβάσεων Ασφαλούς Κυκλοφορίας στην οδό Μελίνας Μερκούρη στο Παληό. Υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννη Ιακωβίδη, ο μελετητής, Νικόλαος Ηλιού παρουσίασε τις προτάσεις του σε στελέχη του Δήμου, ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου, Θόδωρου Μουριάδη, εκπροσώπους παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και φορέων που σχετίζονται με το θέμα της ασφαλούς κυκλοφορίας στον εν λόγω δρόμο (κάτοικοι, καταστηματάρχες, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, των μέσων μαζικής μεταφοράς, ΤΑΞΙ, του ναού).

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η άρση επικινδυνότητας του κεντρικού δρόμου του Παληού, σε μήκος περίπου 2,5 χιλιομέτρων, ο οποίος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη αύξηση ατυχημάτων, ιδίως μετά την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Σημειώνεται ότι δεν είναι Κυκλοφοριακή Μελέτη του συνόλου του οικισμού.

Οι προτάσεις του μελετητή περιλαμβάνουν, κυρίως, τις παρακάτω σημαντικές παρεμβάσεις:

Την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων-κομβιδίων (στην είσοδο, την έξοδο και σε μια διασταύρωση),

Στην κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών σε σχήμα σταυρού,στη διασταύρωση «Κοράλι»,

Την ύψωση όλων των διαβάσεων πεζών μέχρι το ύψος των πεζοδρομίων, με σχηματισμό μικρής ράμπας από τις δύο πλευρές, με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων

Την κατασκευή πεζοδρομίων και στις δύο πλευρές του δρόμου, εκτός από ένα σημείο, όπου θα υπάρχει μόνο από τη μια πλευρά λόγω μικρού πλάτους του οδοστρώματος.

Τέλος, ο κ. Ηλιού δεσμεύτηκε να καταθέσει στον Δήμο και έναν πρόχειρο προϋπολογισμό μελλοντικής κατασκευής Παράκαμψης του Παληού, με προσέγγιση περίπου 20% του τελικού κόστους.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την αναλυτική παρουσίαση, ο μελετητής απάντησε σε ερωτήσεις, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δεχτεί υπομνήματα παρατηρήσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς (κυρίως για την κατασκευή περισσοτέρων διαβάσεων πεζών), τα οποία θα λάβει υπόψη του πριν την κατάθεση της Μελέτης στην τελική μορφή της, μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης των έργων.