ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6o Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Το Επιμελητήριο Καβάλας προχωρά στην εκπόνηση του έκτου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις των επιχειρηματιών της περιοχής για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων τους.

Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.

Μέσω ενός link που λαμβάνουν στο email τους από το Επιμελητήριο Καβάλας, θα έχουν τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων.

Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του Επιμελητηρίου (www.kcci.gr). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.

Ακολουθεί το link της έρευνας:

https://ee.kobotoolbox.org/x/m6QROU8T