ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ;

Η Λαϊκή Συσπείρωση, με ερώτημα της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, θέτει το ερώτημα, κατά πόσο ασφαλή απορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985 και σε τι ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση του Δήμου ή προτίθεται να πράξει στο άμεσος επόμενο διάστημα, για τον προσεισμικό έλεγχο (τρία στάδια) των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη (στην 6η σε σεισμικότητα χώρα της Γης), ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Η άποψη που διατυπώνεται από διάφορες πλευρές, ότι η περιοχή μας δεν κινδυνεύει από σεισμούς, είναι πέρα από αντιεπιστημονική, άκρως επικίνδυνη και ανιστόρητη.

Με δεδομένο ότι ο πρώτος Αντισεισµικός Κανονισµός εφαρµόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985. Και ότι το 1995 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή ο Ν.Ε.Α.Κ. (Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός), ενώ από το 2001 ισχύει ο Ε.Α.Κ. – 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – 2000).

Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή απορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985.

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και κυρίως νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.

Σύμφωνα με την εμπειρία από την εφαρμογή μεθόδων προσεισμικού ελέγχου τόσο σε άλλες χώρες, όσο και στη δική μας και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες δόμησης κτιρίων στη χώρα μας, διαμορφώθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς για τον προσεισμικό έλεγχο, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

• Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (TOE), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

• Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του TOE.

• Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης – ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Μεβάση τα παραπάνω ρωτάμε τη διοίκηση του δήμου σε τι ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να πράξει στο άμεσος επόμενο διάστημα, για τον προσεισμικό έλεγχο (τρία στάδια) των σχολικών μονάδων που έχει στην ευθύνη της, με δεδομένο ότι τα σχολικά συγκροτήματα σχεδόν στο σύνολό τους είναι “γερασμένα”.