Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύραγγα του Παληού

Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ/θ 462+000 της Εγνατίας Οδού, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Κήπους, στο στόμιο εισόδου της σήραγγας C+C7, που βρίσκεται στο ύψος του Παληού Καβάλας, αποφάσισε η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, λόγω εργασιών αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, την Πέμπτη (26-01-2023), την Παρασκευή (27-01-2023) και τη Δευτέρα (30-01-2023).

-Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (ταχεία), όπου δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση της κατάλληλης και προβλεπόμενης σήμανσης.

-Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας με την κατάλληλη, κατά περίπτωση, σήμανση.