ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συνεργασία των ΔΕΥΑ των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου απέφερε λύση στην διαχείριση υγρών αποβλήτων

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο Κατασκευής Μονάδας Προχωρημένης Επεξεργασίας Ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου, που θα χρηματοδοτηθεί από τον Πυλώνα Πράσινης Ανάπτυξης.

Η συνεργασία των ΔΕΥΑ των δύο μεγάλων Δήμων του Νομού απέφερε γρήγορη και αποτελεσματική ωρίμανση των Μελετών του έργου Κατασκευής Μονάδας Προχωρημένης Επεξεργασίας Ιλύος, το οποίο θα λύσει δια παντός το πρόβλημα διαχείρισης της λυματολάσπης, η οποία, αφού δεχτεί επεξεργασία, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό από τους αγρότες ή ως υλικό εδαφοκάλυψης του ΧΥΤΑ.

Από την εποχή της κατασκευής των μονάδων βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων, ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ είναι η διαχείριση του αποβλήτου των μονάδων (δηλαδή της λυματολάσπης), που αποτελεί τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμο υλικό. Ως εκ τούτου, η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου θα αποτελέσει σημαντικότατο βήμα των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην περιοχή και θα ολοκληρώσει την οικολογική παρέμβασή τους στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου είναι ένα έτος.

Προϋπολογισμός: 10.000.000 €

Η μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των δύο Δήμων θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη θέση σε έκταση 43 στρεμμάτων πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α, στο αγρόκτημα Παλαιάς Καβάλας, βόρεια της πόλης της Καβάλας. Θα έχει τη δυνατότητα ηλιοθερμικής ξήρανσης της ιλύος που θα παράγεται από το σύνολο των Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου, δηλαδή από τις Ε.Ε.Λ.:

Πόλης Καβάλας,

Παλαιού Τσιφλικίου,

Δ.Ε. Φιλίππων,

Ελευθερούπολης,

Ελευθερών,

Παγγαίου,

Τ.Κ. Ορφανίου,

Τ.Κ. Κηπιών-Χρυσοκάστρου,

Τ.Κ. Μυρτοφύτου,

Τ.Κ Φωλιάς και

Δ.Ε. Ορφανού.

️Η επιφάνεια ξήρανσης θα είναι έκτασης 7,5 στρεμμάτων, υποβοηθούμενη από εξωτερική θερμότητα, η οποία θα παράγεται από την καύση φυσικού αερίου. Η μονάδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ποσότητα ιλύος ίση με 13.581 τόνους/έτος (περιεκτικότητα 18% σε στερεά) που αντιστοιχεί σε 223.000 ι.π. και θα παράγει 2.445 τόνους DS/έτος (περιεκτικότητα 80 % σε στερεά).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

χώρο εισόδου για την υποδοχή της αφυδατωμένης ιλύος, σε επαφή με τα θερμοκήπια

έξι (6) κελιά ηλιακής ξήρανσης, σε μορφή θερμοκηπίων, διαστάσεων 117,6Χ11μ έκαστο

μηχανικό σύστημα τροφοδοσίας και διάστρωσης – ανάμιξης – μεταφοράς και εξαγωγής της ιλύος

χώρο αποθήκευσης (container) τελικού προϊόντος

κτήριο Διοίκησης, κτήριο ενέργειας

μονάδα απόσμησης

εγκαταστάσεις αερισμού φωτισμού και οδοφωτισμού καθώς και εγκατάσταση παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας

βοηθητικά έργα υποδομής (δίκτυο αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης), δίκτυο περιμετρικής εσωτερικής οδοποιίας.