Κυρώθηκαν οι δασικοί χάρτες στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες της ΠΕ Καβάλας

Από τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας, ανακοινώθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά την Κύρωση του Δασικού Χάρτη για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου.

Οι μερικώς και ολικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες προβλέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τ να τηρούνται στον ιστότοπο της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/ μέσω του οποίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών για κάθε ενδιαφερόμενο.