ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Τέσσερα περιστατικά διακοπης υδροδότησης λόγω αστοχιών σε έργα τοποθέτησης οπτικών ινών, σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες. Το τελευταίο αφορούσε το δίκτυο ύδρευσης στην οδό Ηρακλείτου, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό για δυο ώρες περίπου, κάτοικοι στα Ποταμούδια, στη Δεξαμενή και στον Τίμιο Σταυρό. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ έσπευσαν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Πάντως, πέρα απο τα τέσσερα τελευταία περιστατικά, κατά το πρόσφατο παραλεθόν έχουν σημειωθεί και άλλα τέτοια, και σε πολλές περιπτώσεις κόβοντας το νερό όχι μόνο σε νοικυριά, αλλά και σε επιχειρήσεις κατά τις ώρες αιχμής.