ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας ενημερώνει ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων ανακοινώνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δωρεάν δράση συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματιών και στελεχών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφήςΗ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου “AGROFFICIENCY”, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και αποσκοπεί στην υποστήριξη και την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Η δράση συμβουλευτικής υλοποιείται από το ΒΕΘ, σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους και αφορά στη δωρεάν παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανά ωφελούμενο, σε επιχειρηματίες ή/και στελέχη 20 ΜΜΕ. Η κάθε ωφελούμενη επιχείρηση θα λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες θα αφορούν τον/τους επιχειρηματίες ή/και στελέχη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις κατωτέρω ενέργειες κατάρτισης. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής θα παρασχεθούν από ειδικό επιστήμονα και θα αφορούν θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων & logistics, αειφορίας και κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των συνεδριών, ο σύμβουλος, θα σκιαγραφήσει το προφίλ των ωφελούμενων επιχειρήσεων και θα καταλήξει σε προτάσεις παρεμβάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητάς τους.

Ενδεικτικές θεματικές του εξατομικευμένου προγράμματος  συμβουλευτικής:

  • Startup επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον Αγροδιατροφικό Τομέα.
  • Σύνταξη ενός νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan / Business Model Canvas).
  • Μέθοδοι χρηματοδότησης, προσέγγισης νέων επενδυτών και ετοιμότητα σε νέες επενδυτικές ιδέες.
  • Προετοιμασία προτάσεων για νέες χρηματοδότησης.
  • Επιχείρηση πρόσβασης σε νέες αγορές.
  • Εκπόνηση σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan).
  • Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου (strategy plan).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΒΕΘ σχετική αίτηση συμμετοχήςμέχρι την Δευτέρα 21.11.2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Το έργο AGROFFICIENCY συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».