Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας: Δεν ισχύει, από φέτος, η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος

Οι δύο ενδιάμεσες περίοδοι του πρώτου 15νθήμερου των μηνών Νοεμβρίου και Μαΐου, όπου παραδοσιακά οι καταναλωτές μπορούσαν να επωφεληθούν χαμηλότερων τιμών στα εμπορικά καταστήματα δεν θα ισχύσουν. Γι’ αυτό, ενημερώνει σχετικά ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, ο οποίος τονίζει πως:

Με βάση το άρθρο 6 του νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄), οι ενδιάμεσες εκπτώσεις για τον κλάδο του εμπορίου οι οποίες πραγματοποιούνταν δύο φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα τις πρώτες 15 ημέρες του Νοεμβρίου και αντίστοιχα τις πρώτες 15 ημέρες του Μαΐου καταργήθηκαν.
Επομένως δεν ισχύει πλέον η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος 1 έως 15 Νοεμβρίου.
Επιτρέπονται οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων (η ποσότητα μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων.

Επίσης ο Εμπορικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι: Εφίσταται προσοχή καθότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παραπάνω νόμου.
Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές, παραμένουν οι εξής:
α) Χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
β) Θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου».