Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: Παρουσίαση της ιστορίας του Νομίσματος σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

ΗΕφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας σε συνεργασία με τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank διοργανώνει το σχολικό έτος 2022-2023 δύο Εκπαιδευτικά Προγράμματα, για την Ιστορία του Νομίσματος.

Νόμος-Νομίζω-Νομίσματα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ ́, Ε ́, Στ ́ Δημοτικού
Παιδαγωγικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος ως βασικού μέσου συναλλαγής, που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα και να μάθουν την εξέλιξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας.
Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα και το πνεύμα συνεργασίας μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

Νόμισμα και Συναλλαγές από το χθες στο σήμερα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ ́, Ε ́, Στ ́ Δημοτικού και του Γυμνασίου
Παιδαγωγικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος και την εξέλιξη των συναλλαγών, στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καλύπτοντας έξι ιστορικές περιόδους: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Εποχή, Βυζαντινό κόσμο, Οθωμανική περίοδο, Νεότερο Ελληνικό Κράτος και Σήμερα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τα οικονομικά, στοχεύοντας στην ενίσχυση του οικονομικού αλφαβητισμού, την κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών επιλογών και την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε προσωπικό επίπεδο.

Πληροφορίες διεξαγωγής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Χώρος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας
Ημέρες διεξαγωγής: Κάθε Τρίτη, από 18 Οκτωβρίου 2022 έως 13 Ιουνίου 2023
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν
Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής
Υπεύθυνη Προγραμμάτων: Ελένη Κυτίδου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-222335 (211)