ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα €4,3 εκατ. σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Καβάλα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 4,3 εκατ. ευρώ για παράνομες συμφωνίες καθορισμού των τιμών ρυμούλκησης πλοίων στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Καβάλας επέβαλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν με τη διαδικασία της διευθέτησης διαφορών στο πλαίσιο της οποίας επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραδέχονται, εκούσια και ανεπιφύλακτα, τη συμμετοχή τους σε οριζόντια εξ αντικειμένου παράνομη σύμπραξη και διευκολύνουν, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μείωση του προστίμου κατά 15% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις διευθέτησης διαφοράς που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις:

1) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ» (εφεξής, «ΒΕΡΝΙΚΟΣ»), 2) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΑ», (εφεξής, «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ») 3) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ», «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ MEGATUGS ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ» (εφεξής, «MEGATUGS»), 4) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΖΟΥΡΟΥ» (εφεξής, «ΖΟΥΡΟΣ»), 5) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ – ΖΟΥΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ» (δ.τ. PRO – TUGS), 6) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ – ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ – ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ» (δ.τ. AEGEAN TUGS), 7) «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ» (δ.τ. MED TUGS), και 8) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΟΣ» (εφεξής, «ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΖΟΥΡΟΣ»), και 9) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής, «ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»), και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.360.818,28 ευρώ.

Οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ως σκοπό (αντικείμενο) τον περιορισμό του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα την κατανομή αγοράς και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης εμπορικών πλοίων α) στον λιμένα της Θεσσαλονίκης (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου), β) στους λιμένες της Αττικής (δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου), γ) στους λιμένες της Καβάλας (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου).