ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε λειτουργία μπαίνουν τα πλευρικά διόδια στην Καβάλα- Προσθετα βαρη στις μετακινησεις

Η«Εγνατία Οδός Α.Ε.» ενημέρωσε σχετικά με τη λειτουργία των Πλευρικών Σταθμών Διοδίων Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) και Άσπρων Χωμάτων:

  • ΠΣΔ Αγίου Ανδρέα (Δυτικός Κλάδος) στη Χ.Θ. 456+300 του κύριου άξονα από 21/09/2022
  • ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων Κλάδος 1  στη Χ.Θ. 478+300του κύριου άξονα από 28/09/2022
  • ΠΣΔ Άσπρων Χωμάτων Κλάδος 2 στη Χ.Θ. 478+300του κύριου άξονα από 28/09/2022

Το τέλος διοδίων των ανωτέρω νέων Σταθμών Διοδίων είναι : 

ΚΑΤ 1     ΚΑΤ 2     ΚΑΤ 3     ΚΑΤ 4

  • ΠΣΔ  Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 1)          0,20 €    0,30 €    0,80 €    1,10 €
  • ΠΣΔ    Άσπρων Χωμάτων (Κλάδος 2)        0,20 €    0,30 €    0,80 €    1,10 €
  • ΠΣΔ   Αγίου Ανδρέα (Δυτ. Κλάδος)             0,30 €    0,40 €    1,00 €    1,40 €

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *