ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ «ΛΙΜΑΝΙ – ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ»

Η τρίτη μέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας έχει στο πρόγραμμα ποδηλατάδα από το Λιμάνι μέχρι το Περιγιάλι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την αστική ποδηλασία και θα μάθουν πως θα μετακινούνται με ασφάλεια μέσα στην πόλη.
Δήλωσε συμμετοχή εδώ και μπες στην κλήρωση για 2 σπαστά ποδήλατα πόλης

Όροι συμμετοχής:

  1. Οι οδηγοί των ποδηλάτων συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο (άρθρο 40 § 9).
  2. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης (άρθρο 40 §§ 2 εδ. α’ & 10).
  3. Οι οδηγοί ποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στους οδηγούς ποδηλάτων η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, καθώς και η μεταφορά παιδιού η βρέφους με μη μόνιμο κάθισμα ειδικής προδιαγραφής (άρθρο 40 § 4).
  4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών (άρθρο 40 § 4).
  5. Προϋπόθεση για να κινηθούν οι ποδηλάτες ως μία ομάδα είναι οι συμμετέχοντες να δύνανται να κινηθούν καθ’ όλη τη διαδρομή  με ταχύτητα όχι μικρότερη των 6 χ/ω
  6. Σε περίπτωση που κάποιος βραδυπορεί ή κινείται ταχύτερα από το σύνολο, απ’ ευθείας τίθεται εκτός της διοργάνωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.