ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, παρουσία του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας, Γιώργο Μιχαηλίδη, και ο Διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος, συνυπέγραψαν το μεσημέρι της Δευτέρας, στο δημαρχείο, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, την εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά και την εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων.

Οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς θα συνεργαστούν στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η συνεργασία δύναται να περιλάβει δράσεις στους εξής τομείς:

Ανάπτυξη νέων και προώθηση υφιστάμενων τεχνολογιών για ανάκτηση πόρων και αξιοποίηση σε αστικά λύματα

Εφαρμογή κυκλικής οικονομίας στον τομέα επεξεργασίας λυμάτων

Λύσεις με βάση τη φύση για επεξεργασία λυμάτων και συνδυασμός με τα παραπάνω – εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων

Ηλεκτροχημικές διεργασίες για την παραγωγή υδρογόνου και την επεξεργασία λυμάτων (ηλεκτρόδια νανοπορώδους άνθρακα, ηλεκτροκροκίδωση, ηλεκτροοξείδωση και ηλεκτρο-Fenton)

Ανάπτυξη νέων και προώθηση των υφιστάμενων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου βιομεθανίου)

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και αξιολόγηση και εφαρμογή τεχνολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα

Ορθολογιστική Διαχείριση αστικών απορριμμάτων -διαλογή στην πηγή- ενημέρωση πολιτών

Ηχορύπανση

Σύνδεση νέων επιστημόνων και μηχανικών με την αγορά περιβαλλοντικής τεχνολογίας, μέσω δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών και

Υπηρεσίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

Η συμφωνία είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο, εκτός εάν ένα από τα δύο μέρη υποδείξει κάποια τροποποίηση. Η συμφωνία ανασκοπείται και από τα δύο μέρη και επανυπογράφεται κάθε 5 έτη, κατόπιν κοινής αξιολόγησης των αρχικών αποτελεσμάτων και της προόδου της συνεργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *