ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

Γέμισε το σχολείο και ο προαύλιος χώρος στην Σκάλα Μαριών το μεσημέρι της Τρίτης 6 Σεπτεμβρίου. Η τοπική κοινότητα, εκπρόσωποι παρατάξεων, συλλόγων, φορέων και δημότες, τεκμηρίωσαν με επιστημονικά δεδομένα στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΘ την αποφασιστική αντίθεσή τους στην εγκατάσταση μονάδας ηλιακής επεξεργασίας λυματολάσπης.

Στην ενημερωτική συνάντηση από πλευράς ΔΕΥΑΘ συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Κων/νος Μανίτσας, η δ/ντρια κα Αργυρή Μαύρου και έξι επιστήμονες μεταξύ των οποίων και μηχανικοί, που προσπάθησαν να πείσουν ότι το έργο είναι ασφαλές, θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα της λυματολάσπης ολόκληρου του νησιού. Τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται από την συνάντηση είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

  • Επιβεβαιώθηκε η «ηγεμονική» αντίληψη με την οποία η ηγεσία της ΔΕΥΑΘ αντιλαμβάνεται τον ρόλο και την άσκηση των καθηκόντων της. Πρόεδρος και διευθύντρια υποστήριξαν ότι χάρη στην «ευγενική τους διάθεση» πήραν οι δημότες αντίγραφο της μελέτης, αποσιωπώντας ότι μόνο μετά την απειλή σοβαρών κυρώσεων αναγκάστηκαν να εκτελέσουν την παραγγελία της Εισαγγελέως Καβάλας για την παράδοση των μελετών στον Πρόεδρο του Νησιωτικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Θάσου, κ. Δημήτρη Μπραστιανό.
  • Επιβεβαιώθηκε ότι Δήμος Θάσου και ΔΕΥΑΘ δεν λειτουργούν με την απαιτούμενη διαφάνεια και δεν τηρούν τις απαιτούμενες δημοκρατικές διαδικασίες της ενημέρωσης και της διαβούλευσης, καθώς τόσο ο πρόεδρος της κοινότητας Μαριών κ. Δημήτρης Διαμαντάρας όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Θεοδωρίδης, Λάμπρος Λαμπρινίδης και Γιάννης Παπαγεωργίου διαβεβαίωσαν τους δημότες ότι δεν είχαν καν ενημέρωση για την ανάθεση της μελέτης και τις προθέσεις της δημοτικής αρχής. Η κα Μαύρου μάλιστα ισχυρίστηκε ότι η διαβούλευση προβλεπόταν να γίνει μετά την έγκριση των μελετών (!) θεωρώντας ότι αυτή δεν προηγείται κάθε ενέργειας του Δήμου και της ΔΕΥΑΘ κατά τη διερεύνηση της σκοπιμότητας και χωροθέτησης των έργων (!). (Σημειώνουμε ότι η έλλειψη ενημέρωσης στερεί στους δημότες το δικαίωμα άσκησης ανακοπής εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρονικού διαστήματος).  
  • Επιβεβαιώθηκε ότι δεν έχουν εκπονήσει όπως όφειλαν ούτε μελέτη σκοπιμότητας ούτε οικονομοτεχνική μελέτη που να τεκμηριώνει την ωφέλεια του προτεινόμενου έργου, ούτε μελέτη για την επιλογή μεθόδου επεξεργασίας, αλλά ούτε και μελέτη ηλιακής ακτινοβολίας στην συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα οι ισχυρισμοί τους να παραμένουν έωλοι, θολοί και ανεπαρκείς.
  • Επιβεβαιώθηκε ότι η χωροθέτηση της περιοχής έγινε με υπόδειξη κι όχι μετά από έρευνα για την κατάλληλη τοποθεσία (!). Μετά από την παρουσίαση γεωλογικών δεδομένων έγινε ξεκάθαρο ότι το έδαφος δεν είναι κατάλληλο από πλευράς στεγανότητας και ότι η περιοχή γειτνιάζει με γεωτρήσεις ύδρευσης και με υδατόρεμα.
  • Επιβεβαιώθηκε η σκόπιμη περιβαλλοντική απαξίωση της περιοχής καθώς ΔΕΥΑΘ και μελετητές ισχυρίστηκαν ότι αυτή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Οι δημότες τεκμηρίωσαν με σχετικά έγγραφα ότι αυτή συνιστά καταφύγιο άγριας ζωής στη στεριά και στη θάλασσα αλλά και τόπο άσκησης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της ελαιοκαλλιέργειας, της μελισσοκομίας, της δασοπονίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά στην περιοχή η τουριστική δραστηριότητα. (Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, που εδρεύει στην Νέα Πέραμο Καβάλας, στην οποία δηλώνεται η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των υδάτων κάθε υδατορέματος που εκβάλει στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή καθώς αυτή συνιστά το σημαντικότερο αλιευτικό πεδίο στην Ελλάδα).
  • Εκφράστηκε η εύλογη ανησυχία των δημοτών για το κατά πόσο η ΔΕΥΑΘ με τις τραγικές ελλείψεις κατάλληλου προσωπικού, είναι σε θέση να διασφαλίσει την χωρίς προβλήματα και κινδύνους κατασκευή και λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας.
  • Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό, κατά τη διάρκεια της συζήτησης και μέσα από ερώτηση, προέκυψε μία πληροφορία η οποία αν επιβεβαιωθεί θα δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο νησί αλλά και στην ευρύτερη περιοχή: “Γιατί ο Δήμος Θάσου δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Καβάλας για από κοινού συμμετοχή στην κατασκευή μονάδας αποξήρανσης λυματολάσπης δίπλα στο ΧΥΤΑ Καβάλας, όπως έπραξε ο Δήμος Παγγαίου και όπως ορίζει η λογική, η επιστήμη και το περιβαλλοντικό και οικονομικό συμφέρον των Θασίων;”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *