ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας του Επιμελητηρίου Καβάλας, που αφορά τις επιχειρήσεις – μέλη του και αποτελεί δίμηνη έρευνα, με ερωτήσεις επικαιρότητας και ερωτήσεις αναφορικά με την πορεία των επιχειρήσεων. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 335 επιχειρήσεων το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ικανοποιητική κρίνουν 4 στους 10 καβαλιώτες επιχειρηματίες, που συμμετείχαν στην έρευνα, την κατάσταση της επιχείρησης  τους για το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2022, ενώ για το επόμενο εξάμηνο 4 στους 10  εκτιμούν πως η επιχείρηση τους θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, 2 στους 10 διαβλέπουν χειροτέρευση της πορείας της. Στην ερώτηση πως κρίνετε την κατάσταση της επιχείρηση σας το 46,1% δηλώνει πως είναι ικανοποιητική, το 25,8% κακή, ενώ το 28,1% καλή.

Στασιμότητα, στα ίδια επίπεδα, βλέπει για το επόμενο εξάμηνο το 47,2% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα,  το 20% πιστεύει πως η κατάσταση των επιχειρήσεων του θα χειροτερεύσει ενώ το 32,8% πιστεύει πως θα βελτιωθεί.

Για το επόμενο δίμηνο το 78,3% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην έρευνα σχεδιάζει να διατηρήσει το προσωπικό που απασχολεί, το 14,5% θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 7,2% θα κάνει προσλήψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο δίμηνο το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο δήλωσε ότι θα απέλυε προσωπικό ήταν μόνο 2,8% ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων το οποίο θα προσλάμβανε προσωπικό ήταν 11,3%.

Το 32,5% των επιχειρηματιών δήλωσε πως ο τζίρος των επιχειρήσεων τους μειώθηκε,  το 36% πως παρέμεινε ο ίδιος, ενώ το 31,5% πως αυξήθηκε.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας αναφορικά με την αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής και το πώς αυτή θα επηρεάσει τη συνέπεια της επιχείρησης ως προς τις άλλες υποχρεώσεις της, οι επιχειρήσεις απάντησαν σε ποσοστό 59,6% ότι θα τις επηρεάσει, σε ποσοστό 30,3% ότι δεν θα τις επηρεάσει και σε ποσοστό 10,1% ότι δεν τις αφορά.

Σχετικά με τις αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος που έχουν κληθεί να πληρώσουν οι επιχειρήσεις και τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών/ προϊόντων, και το αν οι αυξήσεις αυτές ενσωματώθηκαν στο τελικό κόστος πώλησης των προϊόντων τους η πλειοψηφία (51,7%) απάντησε ότι τις ενσωμάτωσε, το 39,3% ότι δεν τις ενσωμάτωσε ενώ το 9% ότι δεν τους αφορά .

Αναφορικά με τις δυσκολίες στην αναζήτηση για εύρεση προσωπικού, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (το 66,7%) των επιχειρήσεων απάντησε ότι δυσκολεύεται να βρει το προσωπικό που χρειάζεται και δεν βρήκε τελικά, το 21,6% ότι δυσκολεύτηκε αλλά τελικά βρήκε το προσωπικό που χρειαζόταν ενώ μόνο το 11,7% ότι βρήκε εύκολα αυτό που έψαχνε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *