ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

Με το παρόν δελτίο τύπου, επιθυμούμε να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες, κατοίκους, ιδιοκτήτες, επαγγελματίες, περιπατητές και χρήστες αναψυχής αλλά και όλο τον πληθυσμό που βρίσκεται ή κατευθύνεται προς την περιοχή αισθητικού-περιαστικού δάσους Καβάλας και ιδιαίτερα στις θέσεις: «πεζόδρομος άθλησης» «Ύψωμα Όφμαν», «Βασιλάκη», «Κεραίες ΟΤΕ» & «Philoxenia» ότι εδώ και μια εβδομάδα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους προγραμματισμένες «υλοτομικές & συγκομιστικές εργασίες απομάκρυνσης του μη υγιούς φυτοϋγειονομικά ξυλώδους κεφαλαίου καθώς και αυτού που έχει υποστεί ζημιές από διάφορες αιτίες».

Παρά το γεγονός ότι ο ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) λαμβάνει και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση μέτρα, ιδίως αυτά επιβάλλονται για την πρόληψη ατυχημάτων αλλά επειδή ακόμη πρόκειται για δασικό περιβάλλον, όπου ενίοτε διαμορφώνονται μη προβλέψιμες και άμεσα διαχειρίσιμες καταστάσεις, όπως λ.χ.η ανάγκη προσωρινού αποκλεισμού των δασοδρόμων που εκτελούνται οι σχετικές επεμβάσεις, λόγω πτώσης κλάδων ή και δένδρων.

Παρακαλούνται τόσο αυτοί που επιλέγουν να κινηθούν πεζή εντός του δάσους όσο και οι χρήστες μέσων μεταφοράς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή, να κινούνται με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα και σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύονται προ κάθε επίσκεψης το προσωπικό του Δασονομείου Καβάλας (κ. Κων/νο Δαλακούρα & Οδυσσέα Αντωνιάδη στα τηλ. 2313309959, 2313309964 αντίστοιχα) αλλά και τα μέλη του αναδόχου ΔΑ.Σ.Ε. που εργάζονται στο πεδίο, ως προς τις ιδιαιτερότητες σε θέματα μετακινήσεων που ισχύουν την περίοδο αυτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *