ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: Τεράστιο δάνειο για την εταιρεία- ΜΑΤ για τους εργαζόμενους

Στην Καβάλα θα κατασκευαστεί υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου, του οποίου το 50% του κόστους θα επιβαρύνει, όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στη σύμβαση, τους καταναλωτές του φυσικού αερίου και τους χρήστες της αποθήκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα κοινοτικά ταμεία με το ελληνικό κράτος να έχει ήδη εγγυηθεί για να λάβει η εταιρεία τραπεζικό δάνειο, μεγαλύτερο από 90 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσει τη λειτουργία της. Οι εργαζόμενοι βέβαια αντίκρισαν τα ΜΑΤ όταν διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *