ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΗΔιεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνει προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31-05-2022 σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.64 του Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Β΄/22-12-2017) και τις διατάξεις του Π.Δ. 64/2018 (ΦΕΚ 124/τΑ/11-07-2018).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Τοπική Κοινότητα Χαλκερού1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Κορυφών1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Λιμνιών1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Λεκάνης1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Κεχρόκαμπου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Γέροντα1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Ερατεινού1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Ξεριά1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Παραδείσου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Νικήσιανης1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Τοπική Κοινότητα Χρυσόκαστρου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Κηπιών1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Μυρτόφυτου1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου1 κενή θέση
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου1 κενή θέση
  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
Τοπική Κοινότητα Γαληψού1 κενή θέση
  • Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης ( N 4715/2020 άρθρο 29 παρ 3) να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά . Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις, θα υποβάλλει ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε θέση φαρμακείου, τα δικαιολογητικά ΄΄όμως θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο μία φορά, εφόσον είναι τα ίδια.
  • Η Υ.Δ. της παραγράφου 8 στο πεδίο «Δικαιολογητικά» θα μας υποβάλλεται ακόμα και εκ των υστέρων (συμπληρωματικά) εάν ο αιτών μετά την υποβολή αίτησης στην Π.Ε. Καβάλας υποβάλλει και άλλη αίτηση για χορήγηση άδειας φαρμακείου σε άλλη Π.Ε. με την τρέχουσα διαδικασία.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τα έντυπα της αιτήσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/politis/farmakeia ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2513503361.

Leave a Reply

Your email address will not be published.