LatestΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή το εργατικό ατύχημα στα Λιπάσματα

Στη Βουλή έφεραν το ζήτημα του εργατικού ατυχήματος στα Λιπάσματα Καβάλας οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, Γιώργος Αρβανιτίδης και Μπουρχάν Μπαράν.

Το πλ΄ήρες κείμενο της ερώτησης: Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Λιπάσματα Καβάλας, όταν έσκασε αντλία με οξύ και προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα σε εργαζόμενο, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Καβάλας και κατόπιν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Πρόκειται για ένα ακόμα σοβαρό εργατικό ατύχημα, το οποίο προστίθεται στα πολλαπλά τραγικά εργατικά ατυχήματα, που καθιστούν αναγκαία τη διασφάλιση της επαρκούς τήρησης των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Επειδή η λίστα των εργατικών ατυχημάτων ως και των θανάτων από αυτά μεγαλώνει συνεχώς,

Επειδή το εργατικό ατύχημα στα Λιπάσματα Καβάλας έχει προκαλέσει αναστάτωση, οργή, ανησυχία και ερωτηματικά στην τοπική κοινωνία της Καβάλας αλλά και γενικότερα σε όλους,

Επειδή οι σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η έλλειψη απαιτούμενων ελέγχων οδηγούν σε δυστυχήματα που στερούν τη ζωή των εργαζομένων,

Επειδή είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και των αρμοδίων αρχών να εντατικοποιήσουν, ουσιαστικοποιήσουν και να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους, ώστε η λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας επιτέλους να μειωθεί, αν όχι να κλείσει,

Επειδή το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με επαναλαμβανόμενες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχει προειδοποιήσει από το 2020 ότι στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης Καβάλας επικρατεί εκρηκτική κατάσταση, καθώς, εκτός των εργασιακών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και εργαζομένων, που έχει οδηγήσει τους τελευταίους σε ακραίας μορφής συνθήκες εργασιακής επισφάλειας, φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα αδιασφάλισης προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας,

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

  • Τι μέτρα θα λάβετε προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες στους υπευθύνους;
  • Τι κανόνες και μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί από τους υπεύθυνος εργοδότες, πριν και κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό του τραυματισθέντος εργαζόμενου; Ποιος ήταν ο επιβλέπων των εργασιών, ποιοι ήταν παρόντες κατά την εκτέλεση αυτών και με ποια ειδικότητα και ιδιότητα; Υπήρχε γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από τον ιατρό εργασίας; Ποιος ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας και ποια η κυρία ειδικότητά του;
  • Ποια ήταν η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου; Οι εργασίες που εκτελούσε την ημέρα του ατυχήματος, ήταν προγραμματισμένες ή έκτακτες, από ποιόν είχαν προγραμματιστεί και από ποιόν είχαν δοθεί οι ανάλογες οδηγίες; Υπήρχε εργασιακή εκπαίδευση και εμπειρία;
  • Είχαν διενεργηθεί σεμινάρια εκπαίδευσης των εργαζομένων και είχε συμμετάσχει και παρακολουθήσει ο άτυχος εργαζόμενος; Τηρείται θεωρημένο βιβλίο εκπαίδευσης εργαζομένων;
  • Είχαν και πότε διενεργηθεί έλεγχοι από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και την τήρηση
    των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στην εταιρία όπου εργάζονταν ο άτυχος εργαζόμενος από τον Ιανουάριο 2020 έως και σήμερα;
  • Τι μέτρα θα λάβετε ώστε οι συνθήκες εργασίας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας να είναι τέτοιου επιπέδου ώστε να αποφευχθούν τέτοιας φύσεως εργατικά ατυχήματα;

Και παρακαλείσθε, προς ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε:

  • Όλα τα πορίσματα και τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους στα Λιπάσματα Καβάλας από το 2020 έως και σήμερα
  • Τα πορίσματα της αυτοψίας και των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών μετά το ατύχημα της 25ηςΙουνίου2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *