ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καβάλας: Πρόγραμμα ημερήσιας θερινής απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων

Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή» του Δήμου Καβάλας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους γονείς ότι θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ημερήσιας Θερινής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, γεννημένων από 01/01/2012 έως 31/12/2016. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 4/07/2022 έως 2/09/2022, από τις 07:30 ως τις 15:00. Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 120 ευρώ και για τους 2 μήνες, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος (έως 04/07/2022).

Στην περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, οι γονείς δε θα έχουν αξίωση επιστροφής των χρημάτων.

Εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στη διεύθυνση Τσολάκη και Σερδάρογλου, στα Ποταμούδια, στον 1ο όροφο του Γ’ ΚΑΠΗ από 28/06/2022 έως και 01/07/2022 κατά τις ώρες 08:30-14:30.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι τα εξής:

  • Αίτηση (διατίθεται στην υπηρεσία και στο site εδώ)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση εργασίας γονέων
  • Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού
  • Σε περίπτωση που στην οικογένεια του παιδιού υπάρχει άτομο με αναπηρία, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο από τον αντίστοιχο φορέα
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2021 (ή του 2020)
  • Υπεύθυνη Δήλωση συνοδείας του παιδιού κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (διατίθεται στην υπηρεσία και στο site εδώ)

Σε περίπτωση διάζευξης, ο εργαζόμενος γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου, υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό έγγραφο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι αμφότερα εργαζόμενοι γονείς με υποβολή βεβαίωσης εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *