ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του στελεχιακού δυναμικού της Διεύθυνσης Πολιτιστικού Τουρισμού και Ανάπτυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», σε συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με υπουργείο ευθύνης το ΥΠΠΟΑ.

Προϋπολογισμός: 289.943 €

Η πράξη περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας, που θα συμβάλλει στην ανάδειξή του σε χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών και στην ένταξη του μνημείου στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση της υπάρχουσας σκηνής του θεάτρου με νέα, ίδιων διαστάσεων και η προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων πάνω στις υφιστάμενες βάσεις των κερκίδων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *