Ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ στους δημότες και κατοίκους

“Από τον Δήμο Καβάλας ανακοινώθηκε ότι, για το θέμα της ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ της ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την 151585/23-5-2022 απόφασή του, έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή δημοτικής συμβούλου της παράταξης «ΑΝΑΣΑ για τον ΔΗΜΟ» ΜΟΝΟ ως προς τον λόγο του μη ακριβούς προσδιορισμού της έκτασης που παραχωρείται και ως προς την ασάφεια κυριότητας των συγκεκριμένων εκτάσεων.

ΑΠΕΡΡΙΨΕ την επιχειρηματολογία της προσφεύγουσας :

1. Ως προς την υποτιθέμενη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν.4915/2022 .

2. Ως προς το όργανο λήψης της απόφασης («…Ορθώς τέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας το θέμα της αποδοχής παραχώρησης ακινήτων της ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Καβάλας…»),

3. Τον ισχυρισμό της για την εγγραφή σχετικής πίστωσης («…Ορθώς δεν έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας….»

Μετά την λήψη της παραπάνω παραπάνω απόφασης, προβαίνουμε άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της ΑΚΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Καβάλας”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *